DSC00977  

雨天...

來到了梅花湖...

DSC00978  

雨滴點點佈滿湖面...

矮山靜靜環繞周圍...

DSC00989  

野鴨群鳥齊聚於此...

遊客小船悠悠徜徉...

DSC00999  

我們撐著傘...漫步環湖步道...

美麗的感覺...像畫一樣...

DSC01021  

茂密的野薑花叢...不聞花香撲鼻...但見綠葉爭鮮...

DSC01024  

過了橋來到湖中小島...沒被遺忘的小世界...

DSC01026  

走完了好大一圈...渴了...想吃甜...

DSC01027  

冰沙透心涼...1179027909.jpg  

DSC01031  

鬆餅...超好吃啊~1179043202.jpg  

吃飽喝足了...再前往下一站...7-ba32ckej.gif  

 

 

    全站熱搜

    wayfarer 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()